زیرِ نورِ آبی، برگ‌هایِ سبز اوراقی بودند فراتر از هر کتابِ جادو،

و چاله‌هایِ آب میانِ گل و لای، اکسیری قوی‌تر از هنرِ کیمیاگران.

صدایِ جیرجیرک‌ها به سخره می‌گرفت ماهرانه‌ترین وردها را.

آنگاه که مهتاب، جادویی متفاوت از جادویِ کیمیاگران و مغانِ چیره‌دست اجرا می‌کرد. جادوی شب.


- نور و تاریکی، سیندارِ خردمند(به خدا دارم تلاش، فعلاً نخورید داستان هم می‌نویسم :همر:)